คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 3


    คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 3