ข่าวสารเมล็ด​พันธุ์​ข้าว


    เรื่องการใช้สารแมนโคเซปในการควบคุมโรคเมล็ด​ด่าง เขียนโดย คุณสฤษดิ์ พูน​สังข์​

   

กลุ่มควบคุม​คุณภาพ​ได้ส่งบทความวิจัยได้รับตีพิมพ์ในข่าวสารเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ หน้า 6-7 ทันโลกเมล็ด​พันธุ์​ เรื่องการใช้สารแมนโคเซปในการควบคุมโรคเมล็ด​ด่าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์​-พฤษภาคม​ 2565 เขียนโดย คุณสฤษดิ์ พูน​สังข์​