วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

   

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
ร่วมจัดงานนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี ๒๕๖๕ 
ณ ศพก.เครือข่าย ม.๕ บ้านดอนตะหนินใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ (ฝ่ายโรงงาน) กลุ่มควบคุมคุณภาพ และกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 
เข้าร่วมการอบรม/สอนการใช้งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร และการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด...
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย