วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 
นำตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
ร่วม งานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่1 
ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
การประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ข้าวหอมไทย 2.ข้าวขาวพื้นนุ่ม 3.ข้าวขาวพื้นแข็ง