วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

   

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมให้การต้อนรับบริษัท Farm Channel Thailand จากทีวีช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
และร่วมถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" โดยจะนำเสนอรายการเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 การดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และตอนที่ 2 การส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่มี่ต่อโครงการ
ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง การจัดการแปลงขยายพันธุ์ที่ดี การวางแผนการผลิต และการติดตามของเจ้าหน้าที่ศูนย์ ตลอดกระบวนการผลิต 
โรงงานที่มีศักยภาพเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
ดำเนินการถ่ายทำ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
หมายเหตุ วันเวลาออกอากาศจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง