วันที่ 31 มกราคม 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก

   

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
ในการนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา คือการลงพื้นที่ของ สตง. 
ในการตรวจสอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ซึ่ง สตง. มีแผนเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการข้าวได้คัดเลือกกลุ่มที่ให้ สตง.ลงตรวจสอบดังนี้ครับ
1.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว(งบจังหวัด)หลุมข้าว
2.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุ่งหนองมน ตำบลท่าอ่าง
3.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโคกสูง อำเภอเมือง
4.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวขามเฒ่า 
ทางกรมการข้าวมีแผนจะเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

วันที่ 31 มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดส่งเมล็ดพันธฺุ์ข้าวชัยนาท 1 ฤดูแล้ง ปี  2565 จำนวน 7,860 กิโลกรัม
ณ บ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา