วันที่ 28 มกราคม 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยนายนรภัทร ศรีษะนอก

   

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
พร้อมด้วยนายนรภัทร ศรีษะนอก  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เข้าร่วมประชุมแนวทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ประชุม
 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ