วันที่ 21มกราคม 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และหัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

   

วันที่ 21มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และหัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา ณ ลานไทร วิทยาลัยอาชีวะนครราชสีมา