วันที่ 4 มกราคม 2565


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมาย

   

วันอังคาร​ที่ 4 มกราคม 2565
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้​คณะ​ผู้ตรวจ​ประเมิน​ข้าว​อินทรีย์​ ดำเนินการตรวจแปลงข้าวอินทรีย์​ตรวจต่ออายุ (กลุ่มT3​+)​
และกลุ่มตรวจติดตาม (T4)​ เป็นการตรวจครั้งที่2 ตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ​หลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษา 
และการรวบรวมผลผลิต ณ คอนสวรรค์ จังหวัด​ชัยภูมิ​