วันที่ 28 ธันวาคม 2564


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

   

วันที่ 28 ธันวาคม 2564
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกนะระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
 ระดับอำเภอ  อำเภอเสิงสาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
มอบหมายให้​คณะ​ผู้ตรวจ​ประเมิน​ข้าว​อินทรีย์​ ดำเนินการตรวจแปลงข้าวอินทรีย์​ตรวจต่ออายุ (กลุ่มT3​+) ​และกลุ่มตรวจติดตาม (T4)​ เป็นการตรวจครั้งที่2
ตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ​หลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต ณ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด​ชัยภูมิ