วันที่ 27 ธันวาคม 2564


    นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

   

วันจันทร์​ที่ 27 ธันวาคม 2564
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
 มอบหมายให้​คณะ​ผู้ตรวจ​ประเมิน​ข้าว​อินทรีย์​ ดำเนินการตรวจแปลงข้าวอินทรีย์​ตรวจต่ออายุ (กลุ่มT3​+)
​และกลุ่มตรวจติดตาม (T4)​ เป็นการตรวจครั้งที่2 
ตามข้อกำหนดเรื่องการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ​หลังการเก็บเกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษา 
และการรวบรวมผลผลิต ณ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด​ชัยภูมิ