ข้อมูลปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่ายศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


Sample project image

กรมการข้าว ดันเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดี ช่วยชาวนาไทย

กรมการข้าว ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หวังเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานไว้เพาะปลูก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-12-06 16:05:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ตลาดเมล็ดพันธุ์

การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยคุณสันติชัย หัตถ์​ฐาปนวัฒน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-06-02 14:11:58

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวสารเมล็ด​พันธุ์​ข้าว

เรื่องการใช้สารแมนโคเซปในการควบคุมโรคเมล็ด​ด่าง เขียนโดย คุณสฤษดิ์ พูน​สังข์​

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-06-02 13:55:09

อ่านต่อ...
Sample project image

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 3

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-11-16 08:50:58

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


Sample project image

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 09:10:58

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 09:06:38

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 08:59:58

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 31 มกราคม 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-02-03 09:40:11

อ่านต่อ...

ภูมิใจนำเสนอ


จดหมายข่าวตลาดเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา


Sample project image

ข่าวตลาดเมล็ดพันธุ์ ธันวาคม 2565

ธันวาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-12-08 14:38:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวตลาดเมล็ดพันธุ์ พฤศจิกายน 2565

พฤศจิกายน 65

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-11-07 21:04:45

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวตลาดเมล็ดพันธุ์ กันยายน 2565

กันยายน 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-11-07 20:04:02

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวตลาดเมล็ดพันธุ์ สิงหาคม 2565

สิงหาคม 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-08-12 21:44:27

อ่านต่อ...

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-19 15:51:19    130     0 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา