ข่าวตลาด


ประชาสัมพันธ์


Sample project image

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 3

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-11-16 08:50:58

อ่านต่อ...
Sample project image

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 2

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-18 11:57:52

อ่านต่อ...
Sample project image

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 1

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 1

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-18 11:56:16

อ่านต่อ...
Sample project image

ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งคืนศูนย์ฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งคืนศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-18 11:49:04

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 09:10:58

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 09:06:38

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 08:59:58

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 31 มกราคม 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-02-03 09:40:11

อ่านต่อ...

บูชาพระแม่โพสพ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-19 15:51:19    82     0 

กระบวนการผลิต


การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:53:31    78     0 

การตลาดเมล็ดพันธุ์

การตลาดเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:26:00    99     0 

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:23:22    79     0 

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:20:08    68     0 

การขยายเมล็ดพันธุ์

การขยายเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:16:11    86     0 

ยุทธศาสตร์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว