ข่าวตลาด


ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ตลาดเมล็ดพันธุ์

การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยคุณสันติชัย หัตถ์​ฐาปนวัฒน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-06-02 14:11:58

อ่านต่อ...
Sample project image

ข่าวสารเมล็ด​พันธุ์​ข้าว

เรื่องการใช้สารแมนโคเซปในการควบคุมโรคเมล็ด​ด่าง เขียนโดย คุณสฤษดิ์ พูน​สังข์​

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-06-02 13:55:09

อ่านต่อ...
Sample project image

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 3

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-11-16 08:50:58

อ่านต่อ...
Sample project image

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 2

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-18 11:57:52

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 09:10:58

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 09:06:38

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-03-15 08:59:58

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 31 มกราคม 2565

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายนรภัทร ศรีษะนอก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-02-03 09:40:11

อ่านต่อ...

ภูมิใจนำเสนอ


การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผน 1

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-19 15:51:19    87     0