ประชาสัมพันธ์


วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เตรียมความพร้อมก่อนตรวจแปลงข้าว ชัยนาท1 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 11:10:12

อ่านต่อ...

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ตรวจติดตามแปลงข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มบ้านธารปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 11:04:09

อ่านต่อ...

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ตรวจติดตามแปลงข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กลุ่มตำบลหนองมะนาว อำเภอคง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:58:29

อ่านต่อ...

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

ตรวจติดตามแปลงข้าวพันธุ์มะลิ 105 กลุ่มตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:54:13

อ่านต่อ...

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ตรวจติดตามแปลงข้าวพันธุ์มะลิ 105 กลุ่มตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:50:47

อ่านต่อ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

บรรยายขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:37:25

อ่านต่อ...

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ถ่ายทำสกรุ๊ป นาแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:24:44

อ่านต่อ...

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอพิมาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:15:54

อ่านต่อ...

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอประโคนชัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-07 10:09:25

อ่านต่อ...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานฯ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-07-16 19:33:46

อ่านต่อ...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ติดตามสถานการณ์ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-07-16 17:18:01

อ่านต่อ...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแห่งชาติระดับจังหวัด

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-07-16 16:12:18

อ่านต่อ...