ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 14:50:54

อ่านต่อ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และหัวหน้ากลุ่มฝ่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 14:00:48

อ่านต่อ...

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 13:56:05

อ่านต่อ...

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 13:42:25

อ่านต่อ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 13:34:14

อ่านต่อ...

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 10:59:07

อ่านต่อ...

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 10:52:06

อ่านต่อ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 10:40:21

อ่านต่อ...

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมาย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 10:30:37

อ่านต่อ...

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 10:16:10

อ่านต่อ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-01-17 10:06:38

อ่านต่อ...

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-11-03 09:55:59

อ่านต่อ...