กระบวนการผลิต


การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:53:31    84     0 

การตลาดเมล็ดพันธุ์

การตลาดเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:26:00    103     0 

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:23:22    83     0 

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:20:08    74     0 

การขยายเมล็ดพันธุ์

การขยายเมล็ดพันธุ์

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-21 15:16:11    91     0