งบทดลอง


งบทดลอง สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน สิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-09-11 18:24:16    7     0 

งบทดลอง กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-08-13 09:45:28    8     0 

งบทดลอง มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-07-18 10:05:15    7     1 

งบทดลอง เดือน พ.ค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-06-08 10:48:14    19     0 

งบทดลอง เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน เมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-05-10 08:51:36    20     0 

งบทดลอง มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-04-20 10:48:57    19     0 

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-10 09:23:44    39     0 

งบทดลอง มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-02-08 09:21:26    36     0 

งบทดลอง ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-19 15:00:50    40     1 

งบทดลอง พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-18 10:29:49    34     0 

งบทดลอง ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-11-15 16:18:16    60     1 

งบทดลอง กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:15:09    80     14 

งบทดลอง สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน สิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:12:33    73     0 

งบทดลอง กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:58:15    96     0 

งบทดลอง มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:56:02    96     0 

งบทดลอง พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:53:33    93     0 

งบทดลอง เมษายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน เมษายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:51:11    87     0 

งบทดลอง มีนาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:48:56    93     0 

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:46:36    76     1 

งบทดลอง มกราคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:38:00    79     3