งบทดลอง


งบทดลอง เดือน ธ.ค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2023-01-06 15:32:58    20     4 

งบทดลอง เดือน พ.ย.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤศจิกายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-12-09 11:15:12    22     3 

งบทดลอง ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-11-14 14:14:39    63     4 

งบทดลอง กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กันยายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-10-18 10:09:33    50     12 

งบทดลอง สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน สิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-09-11 18:24:16    29     0 

งบทดลอง กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-08-13 09:45:28    25     0 

งบทดลอง มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-07-18 10:05:15    25     1 

งบทดลอง เดือน พ.ค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-06-08 10:48:14    36     0 

งบทดลอง เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน เมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-05-10 08:51:36    39     0 

งบทดลอง มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-04-20 10:48:57    33     0 

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-10 09:23:44    54     0 

งบทดลอง มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-02-08 09:21:26    54     0 

งบทดลอง ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-19 15:00:50    58     1 

งบทดลอง พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-18 10:29:49    47     0 

งบทดลอง ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-11-15 16:18:16    85     1 

งบทดลอง กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:15:09    99     14 

งบทดลอง สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน สิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:12:33    95     0 

งบทดลอง กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:58:15    115     0 

งบทดลอง มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:56:02    119     0 

งบทดลอง พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:53:33    119     0