งบทดลอง


งบทดลอง เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน เมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-05-10 08:51:36    5     0 

งบทดลอง มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-04-20 10:48:57    7     0 

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-10 09:23:44    21     0 

งบทดลอง มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-02-08 09:21:26    18     0 

งบทดลอง ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-19 15:00:50    24     1 

งบทดลอง พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-18 10:29:49    18     0 

งบทดลอง ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-11-15 16:18:16    44     1 

งบทดลอง กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:15:09    71     14 

งบทดลอง สิงหาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน สิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:12:33    60     0 

งบทดลอง กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:58:15    81     0 

งบทดลอง มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:56:02    80     0 

งบทดลอง พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:53:33    74     0 

งบทดลอง เมษายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน เมษายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:51:11    72     0 

งบทดลอง มีนาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:48:56    78     0 

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:46:36    66     1 

งบทดลอง มกราคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-16 19:38:00    66     3 

งบทดลอง ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2563

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-07-08 14:07:03    81     5