ข่าว ศมข.นม วันที่ 11 พฤษภาคม 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
นางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ รับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวชัยนาท 1  เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2566 จำนวน 752 กระสอบ น้ำหนัก 15,040 กิโลกรัม ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี