ข่าว ศมข.นม วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566
นางเนตร​นภา​ หัตถ์​ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
มอบหมายให้กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ จัดส่งเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ขาวดอกมะลิ 105 ชั้น​พันธุ์​หลัก ฤดูฝน ปี 2565 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์​ข้าว
ฤดูฝน ปี 2566 จำนวน  32,100  กิโลกรัม​ ณ บ้านแฝก-โนนสำราญ  ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา