การประกวดหนุ่มข้าวเหนียว&สาวข้าวหอม


    การประกวดหนุ่มข้าวเหนียว&สาวข้าวหอม ประจำปี 2566

   

การประกวดหนุ่มข้าวเหนียว&สาวข้าวหอม ประจำปี 2566
- เปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 12 มิถุนายน 2566 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.เพศชาย/หญิง อายุ 16 - 27 ปี
2.สัญชาติไทย
3.บุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาดมีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี รูปร่างหน้าตาสง่างามมีเสน่ห์
4.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
5.มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนที่ดี


ประกวดรอบตัดสิน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.-17.00 น.
ณ Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช
*กรุณามารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น.

การแต่งกายในการประกวด
-หนุ่มข้าวเหนียว แต่งชุดนุ่งเตี่ยวสั้น เสื้อหม้อฮ่อม
-สาวข้าวหอม แต่งชุดผ้าถุงป้าย เสื้อแขนกระบอกคอกลมสีดำ กรมท่า น้ำเงิน ทรงผมฟาร่า รองเท้าไม่จำกัด

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
รอบแรก (รอบคัดเหลือ 5 คนสุดท้าย)
1. การแต่งกาย 30 คะแนน
2. รูปร่างและบุคลิกภาพ / ภาษาและน้ำเสียง 40 คะแนน
3. ความงามของใบหน้า / กิริยามารยาท 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
รอบที่สอง (รอบตัดสิน)
1. รูปร่างและบุคลิกภาพ 30 คะแนน
2. ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม 20 คะแนน
3. ตอบคำถามตรงประเด็น 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รายละเอียดรางวัล
ประเภท “หนุ่มข้าวเหนียว”
1.รางวัลชนะเลิศ หนุ่มข้าวเหนียว ประจำปี 2566
- จะได้รับรางวัล 7,000 บาท
- ผ้าคล้องคอประจำตำแหน่งพร้อมใบประกาศนียบัตร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนุ่มข้าวเหนียว ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนุ่มข้าวเหนียว ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 หนุ่มข้าวเหนียว ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 หนุ่มข้าวเหนียว ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
 
ประเภท “สาวข้าวหอม”
1.รางวัลชนะเลิศสาวข้าวหอม ประจำปี 2566
- จะได้รับรางวัล 7,000 บาท
- สายสะพายประจำตำแหน่งพร้อมใบประกาศนียบัตร
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาวข้าวหอม ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาวข้าวหอม ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 3,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สาวข้าวหอม ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 สาวข้าวหอม ประจำปี 2566
-จะได้รับรางวัล 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตร 

สอบถามเพิ่มเติม 
นายนรภัทร ศรีษะนอก (คุณน้อย)  โทรศัพท์ 092-5323949
นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย (คุณเตย) โทรศัพท์ 084-6164192

#หนุ่มข้าวเหนียว
#สาวข้าวหอม
#หนุ่มข้าวเหนียว_สาวข้าวหอม
#วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
#ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
#กรมการข้าว
#centralKorat