ข่าว ศมข.นม วันที่ 24 เมษายน 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 24 เมษายน​ 2566
นางเนตร​นภา​ หัตถ์​ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
มอบหมายให้กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ จัดส่งเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ขาวดอกมะลิ 105 ชั้น​พันธุ์​ขยาย ฤดูฝน ปี 2565 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์​ข้าว ฤดูฝน ปี 2566
จำนวน  11,975 กิโลกรัม​ ณ บ้านโนนโชงโลง  ตำบลดงใหญ่   อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา