ข่าว ศมข.นม วันที่ 24 เมษายน 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 24 เมษายน 2566
นางเนตร​นภา​ หัตถ์​ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธ์ุข้าวชัยนาท 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย (รุ่น 1) ฤดูแล้ง ปี 2566 
>กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองป่าโอป ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา