ข่าว ศมข.นม วันที่ 21 เมษายน 2566


    นางเนตรนภา หัตถ์ฐานปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

   

วันที่ 21 เมษายน 2566
นางเนตร​นภา​ หัตถ์​ฐาปนวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มควบคุมคุณภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 
ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้งปี 2566 พร้อมติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองป่าโอบ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา สมาชิก 18 ราย พื้นที่ 151 ไร่