ตลาดเมล็ดพันธุ์


    การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยคุณสันติชัย หัตถ์​ฐาปนวัฒน์

   

การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในยุค Next Normal ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยคุณสันติชัย หัตถ์​ฐาปนวัฒน์