ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

71157

ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 57-ปัจจุบัน โดย..

 111