ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

S 5079073

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

S 5079071   S 5079074

S 5079072