ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

56780

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ร่วมต้อนรับการพบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายสันติชัย  หัตถ์ฐาปนวัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับการติดตามงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรมหมเผ่า) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิ้เชียร จันทรโณทัย) กล่าวต้อนรับ: ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
***จากการรับฟังมีปัญหาจากโรคใบด่างมันสัมปะหลัง เป็นประเด็นสำคัญ รองลงมาคือ ปัญหาการการออก สปก. และเกษตรกรขอให้การช่วยเหลือการป้องกันกำจัดโรคไหม้ของข้าวอีกด้วย**

56779   56778

56781