ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

6

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09 : 09 น.
นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09 : 09 น.
นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
นําคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

5   2

 

3   4

 

1   7