ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

56236
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ นางพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มควบคุมคุณภาพ 
 
พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) กลุ่มข้าวพอเพียง    ณ สนง.เกษตรสีคิ้ว ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

56235   56237