ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

46722

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบหมายนายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดประชุมวางแผนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 46720   46723

 

46726   46725