ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

379930

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ติดตามโรคไหม้ข้าว

 โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการติดตามแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจสอบการระบาดของโรคไหม้ข้าว และชี้แนะแนวทางการป้องกันกำจัดโรค อีกทั้งยังตรวจสอบสภาพพื้นที่แปลงขยายพันธุ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบภัยแล้ง

379923  29033

 

379924   29037