ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

65849

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังคงมอบหมายงานมาตรการป้องกัน COVID-19

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังคงมอบหมายงานมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

"ฅนข้าวโครราช การ์ดไม่ตกครับ"

65850       65852

 

65853        65854