ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

S 20160540
วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ จาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว
วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
และนายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับและรับฟังนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ จาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

S 20160541     S 20160544