ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

S 18104399

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นางสาวศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ปักดำนาพระราชทาน ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา สืบเนื่องจาก วันที่ 5 มีนาคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเปิดโครงการส่วนพระองค์ ๙๐๘ ณ บ้านใหม่สันติ และได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 83 (มะลิดำหนองคาย) ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาจัดทำแปลงเรียนรู้ในโครงการส่วนพระองค์ ๙๐๘ ในพื้นที่วัดใหม่สันติ

S 18104401    S 18104403    S 18104405

S 18104410