ท่านอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

ท่านอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

69448372 1017991415199918 5177916420624744448 n

70150583 1017991321866594 9130003609663045632 n

69267930 1017991508533242 5977541779547750400 n

69337033 1018003768532016 8048624483407233024 n

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ท่านอธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
โดยมีนายกฤษฎิน คําตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ