ขอเชิญร่วมงาน "ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่"

ขอเชิญร่วมงาน "ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวและนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่"

S 12754979