อบรมเกษตรกรหลักสูตรเชิงปฎิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเชิงปฎิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) 

67430489 999530053712721 8868872054787538944 n

67431269 999530130379380 6318088190259363840 n

67801469 999530067046053 7574189034247815168 n

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกฤษฎิน คําตัน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนิภาภรณ์ สีทาพุฒ และคณะ   
จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเชิงปฎิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๒
ในพื้นที่ ตําบลโพนทอง และตําบลสามเมือง อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา