k1

การฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) ด้านการเกษตร

การฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) ด้านการเกษตร"หลักสูตรพืชไร่-นา" ให้กับทหารกองประจำการ และกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ ๘
141106141094141096141095141101141097141099S 35274878

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยนายบุญสนอง ไชยเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายกิติศักดิ์ เอกรุณ นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) ด้านการเกษตร"หลักสูตรพืชไร่-นา" ให้กับทหารกองประจำการ และกำลังพลของกองพันทหารม้าที่ ๘ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา