พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

309918309910401364382143824147779

 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และคณะในโอกาสที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะกับประชาชน พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินตามนโยบายรัฐบาล ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวทะเล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา และตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่ อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน  อ.ประทาย  พร้อมทั้งไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และพบปะประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองขี้เหล็ก  ต.ตำบลวังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา