ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ ข้าว GAP ครบวงจร

ประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ  ข้าว GAP ครบวงจร
DSC 2269

DSC 2234DSC 2250DSC 2254DSC 2258DSC 2239

 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายประสงค์  ศรีอ่อนหล้า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ  ข้าว GAP ครบวงจร  โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ประกอบการค้าข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา