การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2560

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  ปี  2560 

DSC 2093

DSC 2135
DSC 2082 vertDSC 2150 vertDSC 2153 vertDSC 2166 vertDSC 2195

วันที่  15  สิงหาคม  2560  นายประสงค์  ศรีอ่อนหล้า  ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรศูนย์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด  ปี  2560  โดยมี น.ส.เมตตา  คชสำโรง   หัวหน้ากลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  นายมงคล  จันทร์ประทัด  นวก.ชำนาญการพิเศษ, นายพงษ์พันธ์  พันธ์มณี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน,  น.ส.วาสิฎฐี  พูลสวัสดิ์  นวก.ชำนาญการ, นายกิตติ์กำธร  สงวนคัมธรณ์ นวส.ปฏิบัติการ และ น.ส.เนตรสุภา  อำพันหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด พร้อมให้ข้อเสนอแนะและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป