งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มผลผลิตข้าว

านวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มผลผลิตข้าว

s1s2s3s4

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยนายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นายบุญสนอง ไชยเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทำแปลงเรียนรู้และเพิ่มผลผลิตข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน