โครงการ “แนวทางในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมาตรฐาน GAP”

ฝึกอบรมโครงการ แนวทางในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมาตรฐาน GAP” 

DSC 1627DSC 1653DSC 1648

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์  ศรีอ่อนหล้า ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ แนวทางในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมาตรฐาน GAP” ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ  สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา เป็นผู้จัดฝึกอบรมฯ  โดยมีนางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นวก.ชำนาญการ และนางสาวกนกพร คำดี พนักงานทุนหมุนเวียน เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  อาคารประชุม ศมข.นครราชสีมา