บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 

DSC 2028

DSC 2031

 11 สิงหาคม 2560      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดย นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา