กิจกรรมส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว


กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด

กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2023-05-14 09:32:22

อ่านต่อ...

การประกวดหนุ่มข้าวเหนียว&สาวข้าวหอม

การประกวดหนุ่มข้าวเหนียว&สาวข้าวหอม ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2023-05-14 09:29:31

อ่านต่อ...

การประกวดภาพถ่าย

การประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ในหัวข้อ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2023-05-14 09:26:03

อ่านต่อ...

กิจกรรมการประกวดระบายสี

กิจกรรมการประกวดระบายสี เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2023-05-14 09:22:44

อ่านต่อ...

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2023-05-14 09:17:03

อ่านต่อ...

ขอเชิญชวนชาวนามาร่วมเป็น'ชาวนาอาสา'

กรมการข้าวมีเป้าหมายที่จะให้มีชาวนาอาสาในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2023-02-06 15:29:02

อ่านต่อ...

กรมการข้าว ดันเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดี ช่วยชาวนาไทย

กรมการข้าว ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หวังเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานไว้เพาะปลูก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-12-06 16:05:33

อ่านต่อ...

ตลาดเมล็ดพันธุ์

การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยคุณสันติชัย หัตถ์​ฐาปนวัฒน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-06-02 14:11:58

อ่านต่อ...

ข่าวสารเมล็ด​พันธุ์​ข้าว

เรื่องการใช้สารแมนโคเซปในการควบคุมโรคเมล็ด​ด่าง เขียนโดย คุณสฤษดิ์ พูน​สังข์​

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2022-06-02 13:55:09

อ่านต่อ...

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 3

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 3

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-11-16 08:50:58

อ่านต่อ...

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 2

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 2

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-18 11:57:52

อ่านต่อ...

คนไทยหัวใจเกษตร ตอนที่ 1

คนไทยหัวใจเกษตร โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตอนที่ 1

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา วันที่ 2021-09-18 11:56:16

อ่านต่อ...