งบทดลอง


งบทดลอง เดือน เม.ย.66

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2023-05-14 08:52:16    4     0 

งบทดลอง เดือน มี.ค.66

รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2023-04-11 14:24:56    7     1 

งบทดลอง เดือน ก.พ.66

รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2023-03-08 20:22:23    32     2 

งบทดลอง เดือน ม.ค.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2023-02-08 09:06:13    30     0 

งบทดลอง เดือน ธ.ค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2023-01-06 15:32:58    44     4 

งบทดลอง เดือน พ.ย.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤศจิกายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-12-09 11:15:12    40     3 

งบทดลอง ตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-11-14 14:14:39    78     4 

งบทดลอง กันยายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กันยายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-10-18 10:09:33    71     12 

งบทดลอง สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน สิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-09-11 18:24:16    41     0 

งบทดลอง กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กรกฎาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-08-13 09:45:28    34     0 

งบทดลอง มิถุนายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-07-18 10:05:15    33     1 

งบทดลอง เดือน พ.ค.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤษภาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-06-08 10:48:14    46     0 

งบทดลอง เมษายน 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน เมษายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-05-10 08:51:36    50     0 

งบทดลอง มีนาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มีนาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-04-20 10:48:57    43     0 

งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-03-10 09:23:44    63     0 

งบทดลอง มกราคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน มกราคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-02-08 09:21:26    65     0 

งบทดลอง ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ธันวาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-19 15:00:50    67     1 

งบทดลอง พฤศจิกายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน พฤศจิกายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2022-01-18 10:29:49    56     0 

งบทดลอง ตุลาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน ตุลาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-11-15 16:18:16    99     1 

งบทดลอง กันยายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายเดือน กันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา   2021-10-12 19:15:09    115     14