การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    1543  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 50 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.4 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสึมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-920-240-1

แฟกซ์

044-920-241

อีเมล์

nrm_rsc@rice.mail.go.th